Tuesday, September 30, 2014

เที่ยวบ้านผาหมี จังหวัดเชียงรายที่หมู่บ้านผาหมีจังหวัด เชียงราย มีการร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาการท่องเที่ยว ที่หมู่บ้านผาหมีจะมีจุดชมวิวบนยอดดอยที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ยอดดอยของสามประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ไทย พม่า และ สปป.ลาว 

ที่หมู่บ้านผาหมี ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ และแม่น้ำโขงที่กั้นเขตแดนระหว่าง ไทย กับ สปป.ลาว ซึ่งกำลังถูกสร้างเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆตามหมู่บ้านใกล้เคียง และหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชุมชนชาวอาข่า โดยมีกลิ่นอายของธรรมชาติด้วยอากาศที่บริสุทธิ์ และมีความป็นอยู่ตามประเพณีดั้งเดิมในอดีดหลงเหลืออยู่มาก อีกทั้งพื้นที่ก็ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาที่มีเมฆหมอกปกคลุมอากาศเย็นสบาย มีพืชเมืองหนาวไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือพืชผลทางการเกษตรของชุมชน ทั้งๆที่บริเวณนี้พื้นราบไม่สามารถปลูกได้ อย่างเช่น อคาดิเมียร์ และมีกาแฟมาคั่วแบบโบราณ ให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลอง

ชาวหมู่บ้านนี้เขาได้มีการจัดเสวนาผู้นำ ของแต่ละหมู่บ้านในอำเภอเวียงพางคำได้มีการศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของหมู่บ้าน พร้อมกับเขียนแผนที่โดยสังเขปลงที่ตั้งแสดงจุดต่างๆว่ามีโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของเมือง ของจังหวัด ของตำบลไว้ที่ไหนบ้าง มีคูเมืองเก่า วิหารวัด รูปแบบโครงสร้างที่ผสมผะสานของชาวรัฐฉาน มีตลาดผลิตผลท้องถิ่น มีผลิตภันฑ์ชุมชนของเผ่าพันธุ์ในหมู่บ้าน สิ่งเหล่านี้ได้เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่การท่องเที่ยวหลังการเกิดขึ้นของ AEC ในปีหน้า

 ก็เป็นการรวมตัวของผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นที่เห็นความสำคัญ ด้วยที่อำเภอแม่สายเป็นประตูหน้าด่านที่จะต้องต้อนรับนักท่องเที่ยว จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาแบบหลากหลาย ทั้งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้ามาที่บริเวณนี้ ไม่ว่าจะเป็นการหยุดพักเพื่อสัมผัสความงามของออำเภอแม่สาย และก็จะเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ความสามัคคี และก็การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอีกด้วย และเมื่อทุกภาคส่วนของชุมชนนั้นมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี ประวัติศาสตร์รวมทั้งวิถีชีวิตของท้องถิ่นแบบดั้งเดิม โดยใช้หมู่บ้านผาหมี หมู่บ้านชายแดนติดประเทศเมียนมาร์ ห่างจากตัวเมืองแม่สาย 7 กิโลเมตรนั้นเป็นจุดขาย น่าสนใจไปท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก


บริการ เช่ารถตู้เชียงราย บริการรถตู้ทัวร์เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นที่รู้จักเชียงรายมาตลอดกว่า 30 ปี สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด ::เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th


คลิ๊กดูแผนที่บจ.ไอเชียงราย เช่ารถตู้เชียงราย  แผนที่ไปบ้านผาหมีจากตัวเมืองเชียงราย

คลิ๊กดูแผนที่No comments:

Post a Comment