Wednesday, September 24, 2014

ลายผ้า ลายชีวิต กลุ่มผ้าปักด้วยมือ บ้านสันกอง จังหวัดเชียงราย


กลุ่มผ้าปักด้วยมือ บ้านสันกอง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัด เชียงราย (เดิมคือ บ้านสันกอง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่คำ)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๓ ได้จัดตั้งเพื่ออนุรักษ์งานฝีมือและภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย โดยใช้เวลาร่วมกันทำหัตถกรรม ผ้าปักลายชาวไทยภูเขา ทำให้หมู่บ้านชาวไทยชาวเขาเผ่าอาข่า อาศัยอยู่รวมกันมาตั้งแต่โบราณ การปักผ้าด้วยมือเหมือนอยู่ในสายเลือดของชาวไทยภูเขา เพราะได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันมีศูนย์อาชีพของหมู่บ้าน สำหรับผู้ที่สนใจทำผ้าปัก และแปรรูป เช่นกระเป๋า ปลอกหมอน เข็มขัด กระเป๋าเงิน คนในชุมชนได้เข้ามาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าปักด้วยมือ บ้านสันกอง เป็น OTOP ประจำตำบล
ความงดงามในการส่งต่อเรื่องวิถีวัฒนธรรม ในความเป็นตัวตนของผู้คนในถิ่นนั้นๆ สะท้อนและแสดงออกถึงความรักในสิ่งที่บรรพบุรุษของตนมี ไปร่วมสัมผัสกับความรักในเส้นสายลายผ้า ของผู้คนที่ บ้านสันกอง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวม้ง ทุกคนที่นี่เลือกใช้ชีวิตที่อยู่กับลายผ้าที่มีมายาวนาน การได้ไปนั่งพูดคุยทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนทั้งรายละเอียดของผ้าที่ปัก ความรักและหัวใจที่ใส่ลงไปในงานทุกชิ้น และทำให้รู้มากขึ้นว่าเราปักผ้าเพื่ออะไร ปัจจุบันการปักผ้าได้นำมาซึ่งการสร้างรายได้ที่มั่นคง ให้กับคนในหมู่บ้านเพราะด้วยความสวยงามที่เป็นงานหัตถกรรมแบบแท้ๆ ยิ่งทำให้งานปักนั้นมีคุณค่ามากขึ้น

จากนั้นไปเยี่ยมชม พระตำหนักดอยตุง แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางใจของชาวเชียงราย ที่อยู่ในอำเภอแม่ฟ้าหลวง นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะบอกเล่าถึงการเป็นอยู่ของผู้คน สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งแห่งนั่นคือ ไร่ชา ได้ชมทั้งความสวยงามของไร่ชาแปลงใหญ่หลายร้อยไร่ และชิมชาที่รสชาติดี และที่นี่ยังนำใบชาไปเป็นส่วนประกอบในอาหารเมนูต่างๆ ก็นับว่าแปลก และน่าลิ้มลอง ความประทับใจกับเมืองสวยงามที่ชื่อว่าเชียงราย ยังมีอีกมากมายรอให้ทุกท่านได้มาเยี่ยมชม
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางโดยรถส่วนตัว หรือ ใช้บริการ เช่ารถตู้เชียงราย บริการรถตู้ทัวร์เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นที่รู้จักเชียงรายมาตลอดกว่า 30 ปี สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด ::เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

คลิ๊กดูแผนที่บจ.ไอเชียงราย เช่ารถตู้เชียงราย

แผนที่ไปบ้านสันกองจากตัวเมืองเชียงราย

คลิ๊กดูแผนที่ไปบ้านสันกอง


No comments:

Post a Comment