Saturday, September 13, 2014

แก่อย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพจากโครงสร้างประชากรที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้สัดส่วนของผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งถูกปล่อยให้อยู่กับบ้านจนเกิดความเหงา กลายเป็นโรคซึมเศร้าและสุดท้ายต้องจบลงด้วยการเสียชีวิต แต่มีชุมชนเล็กๆ แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย เราเดินทางโดย เช่ารถตู้เชียงราย ไปที่ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหัวง้ม เลขที่ 345 หมู่ที่ 13 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน ที่นี่ความสูงอายุไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับพวกเขาเลย เพราะว่าที่นี่มีโรงเรียนสำหรับผู้สูงอายุครับ
ก่อนเข้าเรียนก็จะมีการเข้าแถวหน้าเสาธง เตรียมเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไม่ต่างจากโรงเรียนทั่วไป และมีการยืดเส้นยืดสาย ด้วยเพลงสนุกสนานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

พระครูสุจินกัลป์ยาณธรรม เจ้าอาวาสวัดศรีเมืองมูลกล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุของของตำบลหัวง้ม เกิดขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นเมื่อหลายปีก่อน เรามีปัญหาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในตัวผู้สูงอายุ โรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ 1.บางคนเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หาย 2.ฐานะยากจน 3.ไม่มีคนดูแล 4.ติดสุรา สาเหตุเหล่านี้เราคิดว่ามันเป็นสาเหตุหลักของการทำร้ายตัวเองของผู้สูงอายุ

แต่ว่ามันมีผู้สูงอายุรายล่าสุด หลังสุดที่เราต้องตัดสินใจมานั่งคุยกันใหม่ เรื่องผู้สูงอายุที่ทำร้ายตัวเองและสำเร็จด้วย รายหลังสุดนี้เขามีทุกอย่าง มีเงิน มีลูก มีครอบครัวมีฐานะ แต่เขากับตัดสินใจทำร้ายตัวเองแล้วก็สำเร็จด้วย ก็แปลว่าโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุไม่ได้หมายความว่า แต่ละคนจะต้องมีปัญหาส่วนตัวที่แตกต่างกัน บางคนอาจจะดูเหมือนไม่มีปัญหาเลย แต่ก็เป็นโรคซึมเศร้าได้ โรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุก็คือผู้สูงอายุเมื่ออายุมากขึ้น สิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือ ความอบอุ่น การเอาใจใส่ดูแลจากลูกหลาน จากสังคม พอไม่มีลูกหลาน ไม่มีสังคมโรคซึมเศร้าก็เกิดขึ้น ถึงแม้จะมีเงิน มีหมดทุกอย่างแต่สิ่งที่ไม่มีก็คือ ความอบอุ่น
เราจึงจำเป็นต้องสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ได้มีเพื่อน ได้มีสังคมของเขา ได้มีเวทีที่จะได้แสดงออกให้ได้รับความอบอุ่นอีกครั้งหนึ่ง อาตมาดีใจมากมีหลายคนเคยบอกว่าถ้าไม่มีโรงเรียนผู้สูงอายุวันนี้เขาคงไม่มีเพื่อนมากขนาดนี้ เมื่อก่อนนี้เขามีเพื่อนแค่รอบบ้านเขาเอง 4-5 คน แต่วันนี้เขาเขามีเพื่อน  200 กว่าคน เขามีเพื่อนทุกหมู่บ้าน ตำบลหัวง้มทั้งหมด 13 หมู่บ้าน เขารู้จักกันหมดตั้งแต่หมู่ 1 จนถึงหมู่ 13 ยังรู้จักตำบลที่อยู่ข้างเคียงอีก ถึงเวลาก็โทรคุยกันไปมาหาสู่กัน เขามีความสุขที่ได้มาโรงเรียนแห่งนี้ ความเงียบเหงาความซึมเศร้าหายไป มีความอบอุ่น ความสุขเข้ามาแทนที่

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล่าวว่า การทำงานในพื้นที่ในตำบลหัวง้มนั้น เราเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ไม่ว่าประชาชน ผู้นำ พระสงฆ์ โดยเรามีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนผู้สูงอายุว่า รู้จริง ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดเป็น หลังจากนั้นก็ไปสู่เป้าหมายว่า แก่อย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนผู้สูงอายุปกติจะเรียนทุกวันพฤหัสบดี มาถึงขณะนี้ 3-4 ปี เราก็เปิดเรียนเป็นปีละ 2 เทอม เทอมที่ 1 เรียนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ก็มาปิดเทอมเดือนตุลาคม เทอมที่ 2 มาเริ่มเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม มาปิดเทอมเดือนเมษายน เข้าเรียน 8.30 น. – 12.00 น. มี 3 วิชาหลัก วิชาแรกก็คือ วิชาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พระอาจารย์เป็นผู้สอน วิชาที่ 2 เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม ก็จะมีอาจารย์ หรือข้าราชการ จากที่ต่างๆ มาสอนให้ นอกจากนั้นก็เป็นวิชาเกี่ยวกับด้านสุขภาพการทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ตอนบ่ายก็เป็นวิชาเลือกเสรี กลุ่มชุมนุมต่างๆ เช่น รำวงย้อนยุค กลองสะบัดชัย สะล้อ ซอ ซึง และก็พวกจักสานต่างๆ เปตอง อย่างนี้เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ทำให้ปัญหาต่างๆลดลง โรคซึมเศร้า โรคภัยไข้เจ็บลดลง เพราะเรามีอาจารย์มาสอนทางด้านสาธารณสุข เรื่องวิชาการ การกินอาหาร ออกกำลังกาย การพักผ่อน เพื่อให้เกิดความสมดุลของร่างกายและจิตใจ

ความพิเศษของที่นี่นอกจากความรู้ ความสนุกสนานที่ได้รับจากห้องเรียนแล้ว ก็ยังได้มิตรภาพใหม่นอกห้องเรียนมากมายในช่วงพักกลางวัน พ่ออุ้ย แม่อุ้ยทุกคนก็จะทำอาหารมาแบ่งปันกันกินทุกครั้งที่มาโรงเรียน การดำเนินชีวิตเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพตามคำกล่าวที่ว่า แก่อย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ ของชาวบ้านที่นี่ ได้สะท้อนให้เห็นว่าชุมชนท้องถิ่นเป็นหัวใจสำคัญ ในการเพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น และที่สำคัญชุมชนนั้นๆ ก็จะมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ตัวอย่างดีๆแบบนี้หากท่านมีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงราย ท่านสามารถแวะไปเยี่ยมชม โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหัวง้ม ได้โดย เช่ารถตู้เชียงราย หรือ เช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด ::เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512)
แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th


คลิ๊กดูแผนที่บจ.ไอเชียงราย เช่ารถตู้เชียงราย

ภาพนักเรียน และ ครูผู้สอน โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหัวง้ม แผนที่เส้นทางไปโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหัวง้ม จังหวัดเชียงราย

แผนที่ไปโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหัวง้ม คลิ๊ก

No comments:

Post a Comment