Monday, September 15, 2014

ประเพณีการโล้ชิงช้าของชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่าวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จัก ประเพณีโล้ชิงช้าของชาวไทยเขาเผ่าอาข่า ตำบลแม่สลอง จังหวัดเชียงราย ใช้เส้นทางเชียงราย-แม่จัน 28 กิโลเมตร เลยจากอำเภอแม่จันไป 1 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายไป 23 กิโลเมตร ผ่านหมู่บ้านผาเดื่อ ซึ่งเป็นจุดแวะชมและซื้อหัตถกรรมชาวเขา
จากนั้นเดินทางจากบ้านอีก้อสามแยก (ทางขวาไปหมู่บ้านเทิดไทย) ตรงไปดอยแม่สลอง ระยะทาง 10 กิโลเมตร รวมระยะทางจากเชียงราย 64 กิโลเมตร ซึ่งเป็นทางลาดยางตลอดสาย และจากดอยแม่สลองมีถนนเชื่อมต่อไปถึงบ้านท่าตอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 45 กิโลเมตร ในกรณีที่ไม่ได้ขับรถมาเองท่านสามารถใช้บริการ เช่ารถตู้เชียงราย ของ :: บริษัทไอเชียงราย จำกัด :: โดยทีมงานไอเชียงรายคนท้องถิ่น

ประเพณีการโล้ชิงช้าของชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า อำเภอแม่ฟ้าหลวง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันจัดประเพณีนี้ขึ้น ซึ่งก็จัดประจำปีนี้ 2557 อยู่ที่ลานพระบรมสยามธรรมาธิราช ตำบลแม่สลอง จังหวัดเชียงราย มีชาวไทยภูเขาและนักท่องเที่ยวไทย และต่างชาติมาร่วมงานกันอย่างมากมายทีเดียว

นี่เป็นบรรยากาศที่ถือว่า เป็นกิจกรรมพื้นเมืองภายในงานก็มีการละเล่นแบบโบราณของชาวเขาเผ่าอาข่า โดยใช้ไม้มงคล 4 ต้นผูกรวมกันเป็นเสาชิงช้า แล้วก็นำเปลือกไม้มาถักเป็นเชือกเพื่อนำไปใช้ยืนหรือนั่ง ซึ่งนอกจากจะมีการโล้ชิงช้า และก็ชิงช้าหมุนที่ทำมาจากไม้ ก็ยังมีการเล่นกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ ก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ให้ดู ให้เห็น และร่วมเล่นกันเต็มที่ 
สำหรับงานประเพณีโล้ชิงช้า หรืองานประเพณีขึ้นปีใหม่โล้ชิงช้าของชาวอาข่า จะจัดขึ้นหลังฤดูเพราะปลูก ระหว่างปลายเดือนสิงหาคม – สิ้นเดือนกันยายน เพื่อเป็นการฟื้นฟู และก็สืบทอดประเพณีให้ชนรุ่นหลังได้สืบสาน และก็ยังเป็นการเปิดฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายฝนต้นหนาวของชาวเขาที่อยู่บนดอยสูง แล้วก็ยังจะเปิดให้ชาวอาข่าได้สนุกสนานหลังจากที่เสร็จสิ้นการเพราะปลูกเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้กับชาวเขาชนเผ่านั้นด้วย

ทุกชนชาติมีวิถีวัฒนธรรม มีรากเหง้าของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะเก็บรักษาเอาไว้ ให้คงอยู่สืบทอดต่อไป เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มีคุณค่า และมีเสน่ห์ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นตนเอง ถ้าเกิดว่ามันจะอยู่คู่ไปกับเรามันคงจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆ สุขด้วยวิถี สานต่อด้วยประเพณีวัฒนธรรม สร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญา ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีค่า ในความเป็นชาติพันธุ์ของตัวเอง
 
ท่านสามารถเดินทางค้นหาความประทับใจ กับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายได้โดย เช่ารถตู้เชียงราย บริการรถตู้ทัวร์เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นที่รู้จักเชียงรายมาตลอดกว่า 30 ปี สุภาพ ใจบริการเกินร้อย
 :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด ::เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512)
แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th 

แผนที่เส้นทางไปดอยแม่สลอง จากตัวเมืองเชียงราย

คลิ๊กดูเส้นทางไปดอยแม่สลอง

No comments:

Post a Comment