Monday, December 2, 2013

ประวัติเมืองเชียงตุงโดยสังเขปที่มาโดยย่อชื่อเมืองเชียงตุง ไทเขิน และเขมรัฐนครเชียงตุง
http://www.ichiangrai.com/community/viewtopic.php?f=18&t=2838

Tuesday, October 22, 2013

เช่ารถตู้เชียงราย


เช่ารถตู้เชียงราย หรือ เช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานบริษัทไอเชียงราย คนท้องถิ่นสุภาพ ใจบริการเกินร้อย สายด่วนจองรถตู้ทัวร์เชียงราย โทร. 081-8854644 (หนุ่ย)


Friday, October 18, 2013