Saturday, December 6, 2014

ชมทุ่งดอกเก๊กฮวย โครงการหลวงดอยสะโง๊ะ


ช่วงฤดูหนาวแบบนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเที่ยวชมทุ่งดอกไม้  หลายชนิดมักจะออกดอกในช่วงฤดูนี้ เรานำทุ่งดอกไม้อีกชนิดมาเป็นตัวเลือกสำหรับเพื่อนๆ เผื่อใครไปเที่ยวเชียงรายจะได้แวะไปเที่ยวชมกันดู  ก็คือดอกเก็กฮวยนั่นเอง

ช่วงนี้ใครวางแผนจะไปเที่ยวที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย แล้วชื่นชอบทุ่งดอกไม้ก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปชมทุ่งดอกเก็กฮวยสีเหลืองสดใสดอกเล็กๆ กันบ้าง ซึ่งทุ่งดอกเก็กฮวยนี้อยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยจะสามารถชมทุ่งดอกเก็กฮวยนี้ได้จนถึงเดือนมกราคม 2558 นี้  โดยหลังจากดอกเก็กฮวยหมดไปทางโครงการหลวงฯ จะปลูกดอดคาโมมาย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 400-700 เมตร  ผลิตพืชผักและไม้ดอกและผลผลิตอื่นๆ ส่งมูลนิธิโครงการหลวง และสามารถส่งเสริมการผลิตสู่ตลาดเชียงราย

การเดินทางนั้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงฯ จะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่  230  กิโลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง โดยใช้เส้นทาง เชียงใหม่-เชียงราย เส้นทางหลวงหมายเลข 118 แล้ว ต่อไปถึงอำเภอเชียงแสน เลี้ยวซ้าย ไปตามเส้นทาง 1290  ผ่านสามเหลี่ยมทองคำ  ถึงกิโลเมตรที่ 18 เลี้ยวซ้ายไปอีก  3 กิโลเมตรจะถึง

ที่ตั้งศูนย์ ห่างจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 54 กิโลเมตร ใช้เวลา ในการเดินทางประมาณ 1  ชั่วโมง

เมื่อท่านเดินทางมาเชียงรายอย่าลืมใช้บริการ เช่ารถตู้เชียงราย และ เช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด :: เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.thการ เดินทางนั้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงฯ จะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่  230  กิโลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง โดยใช้เส้นทาง เชียงใหม่-เชียงราย เส้นทางหลวงหมายเลข 118 แล้ว ต่อไปถึงอำเภอเชียงแสน เลี้ยวซ้าย ไปตามเส้นทาง 1290  ผ่านสามเหลี่ยมทองคำ  ถึงกิโลเมตรที่ 18 เลี้ยวซ้ายไปอีก  3 กิโลเมตรจะถึง

ที่ตั้งศูนย์ ห่างจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 54 กิโลเมตร ใช้เวลา ในการเดินทางประมาณ 1  ชั่วโมง
- See more at: http://www.sadoodta.com/node/7748#sthash.qZFj0Iou.dpuf
การ เดินทางนั้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงฯ จะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่  230  กิโลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง โดยใช้เส้นทาง เชียงใหม่-เชียงราย เส้นทางหลวงหมายเลข 118 แล้ว ต่อไปถึงอำเภอเชียงแสน เลี้ยวซ้าย ไปตามเส้นทาง 1290  ผ่านสามเหลี่ยมทองคำ  ถึงกิโลเมตรที่ 18 เลี้ยวซ้ายไปอีก  3 กิโลเมตรจะถึง

ที่ตั้งศูนย์ ห่างจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 54 กิโลเมตร ใช้เวลา ในการเดินทางประมาณ 1  ชั่วโมง