Tuesday, September 30, 2014

เที่ยวบ้านผาหมี จังหวัดเชียงรายที่หมู่บ้านผาหมีจังหวัด เชียงราย มีการร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาการท่องเที่ยว ที่หมู่บ้านผาหมีจะมีจุดชมวิวบนยอดดอยที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ยอดดอยของสามประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ไทย พม่า และ สปป.ลาว 

ที่หมู่บ้านผาหมี ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ และแม่น้ำโขงที่กั้นเขตแดนระหว่าง ไทย กับ สปป.ลาว ซึ่งกำลังถูกสร้างเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆตามหมู่บ้านใกล้เคียง และหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชุมชนชาวอาข่า โดยมีกลิ่นอายของธรรมชาติด้วยอากาศที่บริสุทธิ์ และมีความป็นอยู่ตามประเพณีดั้งเดิมในอดีดหลงเหลืออยู่มาก อีกทั้งพื้นที่ก็ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาที่มีเมฆหมอกปกคลุมอากาศเย็นสบาย มีพืชเมืองหนาวไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือพืชผลทางการเกษตรของชุมชน ทั้งๆที่บริเวณนี้พื้นราบไม่สามารถปลูกได้ อย่างเช่น อคาดิเมียร์ และมีกาแฟมาคั่วแบบโบราณ ให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลอง

ชาวหมู่บ้านนี้เขาได้มีการจัดเสวนาผู้นำ ของแต่ละหมู่บ้านในอำเภอเวียงพางคำได้มีการศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของหมู่บ้าน พร้อมกับเขียนแผนที่โดยสังเขปลงที่ตั้งแสดงจุดต่างๆว่ามีโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของเมือง ของจังหวัด ของตำบลไว้ที่ไหนบ้าง มีคูเมืองเก่า วิหารวัด รูปแบบโครงสร้างที่ผสมผะสานของชาวรัฐฉาน มีตลาดผลิตผลท้องถิ่น มีผลิตภันฑ์ชุมชนของเผ่าพันธุ์ในหมู่บ้าน สิ่งเหล่านี้ได้เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่การท่องเที่ยวหลังการเกิดขึ้นของ AEC ในปีหน้า

 ก็เป็นการรวมตัวของผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นที่เห็นความสำคัญ ด้วยที่อำเภอแม่สายเป็นประตูหน้าด่านที่จะต้องต้อนรับนักท่องเที่ยว จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาแบบหลากหลาย ทั้งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้ามาที่บริเวณนี้ ไม่ว่าจะเป็นการหยุดพักเพื่อสัมผัสความงามของออำเภอแม่สาย และก็จะเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ความสามัคคี และก็การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอีกด้วย และเมื่อทุกภาคส่วนของชุมชนนั้นมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี ประวัติศาสตร์รวมทั้งวิถีชีวิตของท้องถิ่นแบบดั้งเดิม โดยใช้หมู่บ้านผาหมี หมู่บ้านชายแดนติดประเทศเมียนมาร์ ห่างจากตัวเมืองแม่สาย 7 กิโลเมตรนั้นเป็นจุดขาย น่าสนใจไปท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก


บริการ เช่ารถตู้เชียงราย บริการรถตู้ทัวร์เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นที่รู้จักเชียงรายมาตลอดกว่า 30 ปี สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด ::เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th


คลิ๊กดูแผนที่บจ.ไอเชียงราย เช่ารถตู้เชียงราย  แผนที่ไปบ้านผาหมีจากตัวเมืองเชียงราย

คลิ๊กดูแผนที่แนะนำทริปท่องเที่ยวเชียงราย 3 วัน 2 คืน
1. ตักบาตรพระขี่ม้า สักการะพระธาตุ 9 จอม                                                          


วันที่  1   พ่อขุนเม็งราย วัดพระแก้ว วัดร่องขุ่น ดอยตุง                      ออกเดินทาง  08.00 น.

ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก  ไปสักการะอนุสาวร์ย์พ่อขุนเม็งรายฯ, ไหว้พระที่วัดพระแก้ว  เยี่ยมชมวัดร่องขุ่นของอาจารย์เฉลิมชัย   โฆษิตพิพัฒฯ และชมวิวเมือง เชียงราย ที่วัดพระธาตุดอยเขาควาย จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน  จากนั้นเดินทางต่อไปยังพระธาตุดอยตุง สักการะพระธาตุดอยตุงและเยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง หอพระราชประวัติ และสวนแม่ฟ้าหลวง ซึ่งสวยงามเปรียบเหมือนสวิสแลนด์ ประเทศไทย จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก ในอำเภอเมืองเชียงรายพักผ่อนตามอัธยาศัย  แล้วจึงเดินทางไปรับประทานอาหารแบบขันโตกดินเนอร์  และช้อปปิ้งตลาดไนซ์บาช่าร์  จากนั้นเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่  2  พระธาตุ 9 จอมเชียงราย                                                                                                               ออกเดินทาง  07.00 น.            รับประทานอาหารเช้า เดินทางไปสักการะพระธาตุ 9 จอม จังหวัดเชียงราย เริ่มจากพระธาตุจอมทองอำเภอเมือง, พระธาตุจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว, พระธาตุจอมผ่อ อำเภอเวียงป่าเป้า, พระธาตุจอมแจ้ง อำเภอแม่สรวย, พระธาตุจอมแว่ อำเภอพาน (รับประทานอาหารเที่ยงตามความเหมาะสม), พระธาตุจอมจ้อ อำเภอเทิง, พระธาตุจอมกิตติ อำเภอเชียงแสน, พระธาตุจอมจันทร์ อำเภอแม่จัน และพระธาตุจอมสัก อำเภอเทิง รับประทานอาหารเย็น จากนั้นเข้าที่พัก พักผ่อมตามอัธยาศัย


วันที่  3  พระขี่ม้าบิณฑบาตร แม่สลอง แม่สาย                                                                                    ออกเดินทาง 07.00 น.          รับประทานอาหารเช้า จากนั้นออกเดินทางไปสำนักปฏิบัติธรรมลานพระแก้ว พบกองทัพธรรม ทำบุญใส่บาตรพระขี่ม้าบิณฑบาต แห่งสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง พร้อมสนทนาธรรมและรับพรจากพระครูบาเหนือชัย  โฆษิโต (นักบุญแห่งขุนเขา) จากนั้นเดินทางสู่ดอยแม่สลอง ชิมชา และช็อปปิ้งที่ตลาดชาวจีน รับประทานอาหารกลางวันตามความเหมาะสม จากนั้นเดินทางต่อไปยังอำเภอแม่สาย เที่ยวตลาดชายแดนอำเภอแม่สาย ช็อปปิ้งสินค้าราคาถูกจากประเทศจีนตามแนวชายแดน พอสมควรแก่เวลาเดินทางกลับอำเภอเมืองเชียงราย
2.  นั่งเรือ หมู่บ้านกะเหรี่ยง ขี่ช้าง ดอยตุง                                          ออกเดินทาง   08.00(ระยะเวลา   8  ชั่วโมง)

ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักไปยังท่าเรือ แล้วนั่งเรือ(ท่าเรือ CR สะพานแม่ฟ้าหลวง)  ล่องขึ้นตามลำแม่น้ำกกไปจนถึงหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร (ประมาณ 50นาที) ที่ซึ่งท่านจะขี่ช้างรอบบ้านประมาณ 30 นาที เพื่อดูความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และสัมผัสกับสินค้าพื้นเมืองของชาวบ้านเป็นของที่ระลึกพอสมควรแก่เวลาเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม รับประทานอาหารเที่ยงริมแม่น้ำกก เสร็จแล้วเดินทางมุ่งสู่ดอยตุงเพื่อนมัสการพระธาตุที่นับถือของชาวเชียงราย เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากประเทศอินเดีย จากนั้นแวะชมพระตำหนักดอยตุงอันลือชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์ของเมืองไทย และเดินชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ที่สวนสมเด็จย่า หลังจากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

 ค่าเรือโดยสาร      ไป กลับ              800   บาท (นั่งได้ 6 ท่าน/ลำ)

ขาเดียว                   700   บาท  (นั่งได้ 6 ท่าน/ลำ)

ค่านั่งช้างชมหมู่บ้าน

-        ขี่ช้าง เวลา 08.00-16.00 น. ติดต่อชมรมช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรทัวร์ หรือสอบถามที่ อบต.แม่ยาว โทร 053-737359-11 ช้าง 1 เชือกนั่งได้ 2 คน  เส้นทางท่องเที่ยวบนหลังช้างจะพาไปท่องเที่ยวหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆที่มีทั้งกะเหรี่ยง อาข่า ลาหู่ เย้า แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะเลือกแต่เส้นทางปกติคือเส้นทางไปบ้านจะทอของลาหู่ในเที่ยวกลับจะพาไปล่องน้ำกก กลับมายังแคมป์ช้าง

-        เดินรอบหมู่บ้านกะเหรี่ยง 1 ชั่วโมง 300 บาท

-        เส้นทางท่องบ้านจะต่อ 500 บาท บ้านยาฟู 500 บาท บ้านเย้า 500 เดินทัวน์ป่าใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง

-        น้ำตกห้วยแม่ซ้ายราคา 700 บาท เดินทัวน์ป่าใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง

-        บ้านจะทอ ราคา 300 บาท เดินเลียบถนนไปใช้เวลา 1 ชั่วโมง

การเดินทาง  พระตำหนักดอยตุงอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง        รถโดยสาร(รถเมล์) สายเชียงราย แม่สาย(ลงปากทางดอยตุง)  ค่ารถ     30   บาท  จากนั้นต่อรถโดยสาร(สีม่วง) ปากทางดอยตุง     ค่าโดยสาร(ไป กลับ )  820   บาท (10 ท่าน/คัน)รถออกตั้งแต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที

ค่าเข้าชม               พระตำหนักดอยตุงเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00 - 18.00 น. เก็บค่าเข้าชมพระตำหนัก คนละ 70 บาท สวนแม่ฟ้าหลวง 80 บาท และหอพระราชประวัติ 30 บาท หากซื้อตั๋วรวมทั้งสามแห่งจะได้ราคา 150 บาท การเข้าชมจะมีเจ้าหน้าที่นำชมอธิบายความเป็นมาของพระตำหนัก ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ โครงการพัฒนาดอยตุง พระตำหนักดอยตุง โทร. 0 5376 7015 – 73. นั่งเรือ หมู่บ้านกะเหรี่ยง ขี่ช้าง ดอยแม่สลอง                                ออกเดินทาง   08.00 (ระยะเวลา   8   ชั่วโมง)

ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักไปยังท่าเรือ แล้วนั่งเรือ(ท่าเรือ CR สะพานแม่ฟ้าหลวง)   ล่องเรือขึ้นตามลำน้ำแม่น้ำกกไปจนถึงหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร (ประมาณ 50นาที) ซึ่งที่ท่านขี่ช้างรอบหมู่บ้านประมาณ 30 นาที เพื่อดูความเป็นอยู่ของ ชาวบ้าน และสัมผัสกับสินค้าพื้นเมืองของชาวบ้าน เป็นของที่ระลึกพอสมควรแก่เวลาเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม รับประทานอาหารเที่ยงริมแม่น้ำกก เสร็จแล้วเดินทางมุ่งสู่ดอยแม่สลองเพื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านสันติคีรี ของนายพลต้วน (กองพล 93)(เปิดทุกวันเวลา 08.00-17.00 น. ค่าเข้าชมคนไทย 30 บาท ต่างชาติ 50 บาท) บ้านพักพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์, เลือกซื้อชาพันธ์ดี, เหล้าท้อ , ผลไม้แช่อิ่มฯลฯ ปกติในฤดูหนาวดอกซากุระจะบานสะพรั่งดูสวยงามมาก ระหว่างเดินทางกลับเชียงรายแวะชมทัศนียภาพ ที่เป็นธรรมชาติอันสวยงามตลอดสองข้างทางและหมู่บ้านชาวเขาเดินทางจนถึง โรงแรมที่พัก


ค่าเรือโดยสาร      ไป กลับ              800   บาท (นั่งได้ 6 ท่าน/ลำ)

ขาเดียว                   700   บาท  (นั่งได้ 6 ท่าน/ลำ)

ค่านั่งช้างชมหมู่บ้าน

-        ขี่ช้าง เวลา 08.00-16.00 น. ติดต่อชมรมช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรทัวร์ หรือสอบถามที่ อบต.แม่ยาว โทร 053-737359-11 ช้าง 1 เชือกนั่งได้ 2 คน  เส้นทางท่องเที่ยวบนหลังช้างจะพาไปท่องเที่ยวหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆที่มีทั้งกะเหรี่ยง อาข่า ลาหู่ เย้า แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะเลือกแต่เส้นทางปกติคือเส้นทางไปบ้านจะทอของลาหู่ในเที่ยวกลับจะพาไปล่องน้ำกก กลับมายังแคมป์ช้าง

-        เดินรอบหมู่บ้านกะเหรี่ยง 1 ชั่วโมง 300 บาท

-        เส้นทางท่องบ้านจะต่อ 500 บาท บ้านยาฟู 500 บาท บ้านเย้า 500 เดินทัวน์ป่าใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง

-        น้ำตกห้วยแม่ซ้ายราคา 700 บาท เดินทัวน์ป่าใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง

-        บ้านจะทอ ราคา 300 บาท เดินเลียบถนนไปใช้เวลา 1 ชั่วโมง

การเดินทาง ขึ้นดอยแม่สลองมี 2 ทาง

-        เส้นทางที่ 1 จากตัวเมืองเชียงรายไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านอำเภอแม่จันเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1089 ( แม่จัน ท่าตอน ) กิโลเมตรที่ 856 ผ่านน้ำพุร้อนป่าตึง บ้านห้วยหินฝน ถึงสามแยกกิ่วสะไต กิโลเมตรที่ 55 เลี้ยวขวาขึ้นดอยแม่สลองประมาณ 15 กิโลเมตร

-        เส้นทางที่ 2  ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านอำเภอแม่จัน ไปยังอำเภอแม่สายถึงกิโลเมตรที่ 10 สามแยกศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา เลี้ยวขวาสู่ทางหลวง 1338 ไปพระตำหนักดอยตุง เลี้ยวซ้ายไปทางหลวง 1234 ผ่านบ้านอีก้อ ถึงสามแยกกิโลเมตรที่ 9 เลี้ยวซ้าย ขึ้นดอยอีก 16 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง รถโดยสาร(รถเมล์) สาย เชียงรายแม่สาย(ลงปากทางดอยแม่สลอง)  ค่ารถ  25   บาท  จากนั้นต่อรถโดยสาร ปากทางดอยแม่สลอง     ค่าโดยสาร(ไป กลับ )  800  บาท (10 ท่าน/คัน)
4.  นั่งเรือ หมู่บ้านกะเหรี่ยง ขี่ช้าง แม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ เชียงแสน 

ออกเดินทาง   08.00 น (ระยะเวลา   8   ชั่วโมง)

ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักไปยังท่าเรือ แล้วนั่งเรือ(ท่าเรือ CR สะพานแม่ฟ้าหลวง)   ล่องขึ้นตามลำแม่น้ำกกไปจนถึงหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร (ประมาณ 50นาที)ที่ซึ่งท่านจะขี่ช้างรอบหมู่บ้านประมาณ 30 นาที เพื่อดูความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และเลือกซื้อสินค้า เครื่องประดับที่ขึ้นชื่อ หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังดินแดนอันเลื่องลือในอดีต สัมผัสกับสินค้าพื้นเมืองของชาวบ้านเป็นที่ระลึก พอสมควรแก่เวลาเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม รับประทานอาหารเที่ยง ริมแม่น้ำกก เสร็จแล้วเดินทางมุ่งสู่ อ.แม่สาย ดินแดนเหนือสุดในสยามดูสินค้าตามแนวชายแดน และสามเหลี่ยมทองคำ ดูแนวรอยต่อแบ่งแยกดินแดนระหว่างไทย ลาว และเมียนมาร์ แวะดูหอฝิ่น และเลือกซื้อสินค้าที่ชื่นชอบตามอัธยาศัย แล้วเลยไปเมืองเก่าที่มีอายุราว 1,000 กว่าปี อ.เชียงแสน แวะชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, สถูปเจดีย์, วัดเก่าแก่ต่างๆ, พระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปี ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

ค่าเรือโดยสาร      ไป กลับ              800   บาท (นั่งได้ 6 ท่าน/ลำ)

ขาเดียว                   700   บาท  (นั่งได้ 6 ท่าน/ลำ)


ค่านั่งช้างชมหมู่บ้าน

-        ขี่ช้าง เวลา 08.00-16.00 น. ติดต่อชมรมช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรทัวร์ หรือสอบถามที่ อบต.แม่ยาว โทร 053-737359-11 ช้าง 1 เชือกนั่งได้ 2 คน  เส้นทางท่องเที่ยวบนหลังช้างจะพาไปท่องเที่ยวหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆที่มีทั้งกะเหรี่ยง อาข่า ลาหู่ เย้า แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะเลือกแต่เส้นทางปกติคือเส้นทางไปบ้านจะทอของลาหู่ในเที่ยวกลับจะพาไปล่องน้ำกก กลับมายังแคมป์ช้าง

-        เดินรอบหมู่บ้านกะเหรี่ยง 1 ชั่วโมง 300 บาท

-        เส้นทางท่องบ้านจะต่อ 500 บาท บ้านยาฟู 500 บาท บ้านเย้า 500 เดินทัวน์ป่าใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง

-        น้ำตกห้วยแม่ซ้ายราคา 700 บาท เดินทัวน์ป่าใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง

-        บ้านจะทอ ราคา 300 บาท เดินเลียบถนนไปใช้เวลา 1 ชั่วโมง


รถโดยสารประจำทาง รถโดยสาร(รถเมล์) สายเชียงราย แม่สาย(ลงท่ารถอำเภอแม่สาย)  ค่าโดยสาร  35 – 40   บาท  จากนั้นต่อรถโดยสารไปยังด่านพรมแดนแม่สาย ค่าโดยสาร  30  บาท/ท่าน  หรือจะเดินทางโดยมอเตอร์ไซต์รับจ้าง (ราคาอยู่ ประมาณ 30 – 50 บาท)

ค่าผ่านแดน          ด่านพรมแดนแม่สายเปิดทุกวัน ระหว่างเวลา 06.30 - 18.00 น. โดยใช้บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ค่าบริการคนละ 30 บาท ค่าผ่านแดนเข้าพม่า 10 บาท สินค้าที่ไม่อนุญาตให้ซื้อเข้าไทย ได้แก่ สินค้าจากากสัตว์ป่า สุรา บุหรี่ต่างประเทศและซีดีลามกอนาจาร หากซื้อมาเพื่อการค้าต้องเสียภาษีนำเข้าให้ถูกต้อง5.  ดอยแม่สลอง ดอยตุง                                                                                ออกเดินทาง   08.00 (ระยะเวลา   8   ชั่วโมง)

ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก มุ่งสู่ดอยแม่สลองโดยระหว่างทางชมทัศนียภาพที่เป็นธรรมชาติสวยงามตลอดข้างทางจนถึงหมู่บ้านสันติคีรี ของนายพลต้วน (กองพล 93)(เปิดทุกวันเวลา 08.00-17.00 น. ค่าเข้าชมคนไทย 30 บาท ต่างชาติ 50 บาท), เยี่ยมชมที่บ้านพักพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์, เลือกซื้อชาพันธุ์ดี, เหล้าท้อ, ผลแช่อิ่มฯลฯ ปกติในช่วงฤดูหนาวดอกซากุระจะบานสะพรั่งดูสวยงามมาก และเป็นอีกจุดหนึ่งที่สัมผัสกับทะเลหมอกได้ ระหว่างทางแวะชมหมู่บ้านเย้าผาเดื่อและหมู่บ้านอีก้อสามแยก แวะรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารที่เหมาะสมหลังจากนั้นเดินทางขึ้นสู่พระธาตุดอยตุงนมัสการพระธาตุที่นับถือของชาวเชียงราย เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า ที่นำมาจากประเทศอินเดีย จากนั้นแวะชมพระตำหนักดอยตุงอันลือชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์ของเมืองไทย และเดินชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ที่สวนสมเด็จย่า ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับโรงแรมที่พักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก โทร.053-765129


การเดินทาง ขึ้นดอยแม่สลองมี 2 ทาง

-        เส้นทางที่ 1 จากตัวเมืองเชียงรายไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านอำเภอแม่จันเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1089 ( แม่จัน ท่าตอน ) กิโลเมตรที่ 856 ผ่านน้ำพุร้อนป่าตึง บ้านห้วยหินฝน ถึงสามแยกกิ่วสะไต กิโลเมตรที่ 55 เลี้ยวขวาขึ้นดอยแม่สลองประมาณ 15 กิโลเมตร

-        เส้นทางที่ 2  ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านอำเภอแม่จัน ไปยังอำเภอแม่สายถึงกิโลเมตรที่ 10 สามแยกศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา เลี้ยวขวาสู่ทางหลวง 1338 ไปพระตำหนักดอยตุง เลี้ยวซ้ายไปทางหลวง 1234 ผ่านบ้านอีก้อ ถึงสามแยกกิโลเมตรที่ 9 เลี้ยวซ้าย ขึ้นดอยอีก 16 กิโลเมตรบริการ เช่ารถตู้เชียงราย บริการรถตู้ทัวร์เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นที่รู้จักเชียงรายมาตลอดกว่า 30 ปี สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด ::เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

คลิ๊กดูแผนที่บจ.ไอเชียงราย เช่ารถตู้เชียงราย