Thursday, September 25, 2014

(Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ ๑๐
ททท.สนง.เชียงรายขอเชิญชวนทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือรางวัลกินรี(Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกๆ ๒ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีหลักและแนวทางการประกวดที่เน้นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ การตลาดแนวใหม่ และการสร้างคุณค่า/มูลค่าเพิ่มสินค้า สอดแทรกไว้ในเกณฑ์การตัดสินการประกวดในครั้งนี้ โดยได้แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท
๑. ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
๒. ประเภทรายการนำเที่ยว
๓. ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว
๔. ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
๕. ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก /คุณสมบัติของรางวัลแต่ละประเภทได้ที่ http://tourismawards.tourismthailand.org/ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๐๕๕๐๐ ต่อ ๔๔๗๐-๗๒โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

บริการ เช่ารถตู้เชียงราย บริการรถตู้ทัวร์เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นที่รู้จักเชียงรายมาตลอดกว่า 30 ปี สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด ::เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

คลิ๊กดูแผนที่บจ.ไอเชียงราย เช่ารถตู้เชียงราย


No comments:

Post a Comment