Wednesday, September 24, 2014

โครงการสร้างรถไฟรางคู่สายเด่นชัย-เชียงของโครงการสร้างรถไฟรางคู่สายเด่นชัย-เชียงของ จังหวัด เชียงราย ระยะทาง 323 กิโลเมตร ได้มีมติอนุมัติจาก คสช. ให้สร้างเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อเชื่อมการค้ากับชายแดน ต้อนรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และไม่เพียงแต่การเดินทางที่สะดวกมากขึ้นเท่านั้น สำหรับรถไฟรางคู่ จะอำนวยสะดวกไปถึงเรื่องการท่องเที่ยว การขนส่งสินค้า รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้น แต่ในทางกลับกัน ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่มีเส้นทางรถไฟตัดผ่านกลับมองว่าเป็นการทำที่ไม่คุ้มทุน และยังส่งผลกระทำต่อชุมชนด้วย
บริการ เช่ารถตู้เชียงราย บริการรถตู้ทัวร์เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นที่รู้จักเชียงรายมาตลอดกว่า 30 ปี สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด ::เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th


คลิ๊กดูแผนที่บจ.ไอเชียงราย เช่ารถตู้เชียงราย

 แผนที่ไปเชียงของจากตัวเมืองเชียงราย

คลิ๊กดูแผนที่ไปเชียงของNo comments:

Post a Comment