Thursday, September 25, 2014

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014


มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014 จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด เชียงราย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาและการเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ OTOP มาจำหน่ายสร้างรายได้และแลกเปลี่ยนสินค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมทั้งเป็นจุดเชื่อมโยงในการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พบกับ
ขบวนแห่เรือบุปผาชาติ
การประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม
อุทยานไม้ดอกเมืองหนาว และกล้วยไม้นานาพันธุ์
การประกวดกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ
การจัดสวนหย่อม,ตลาดนัดสินค้าเกษตร
นิทรรศการทางวิชาการด้านการเกษตร
สถานที่: ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (บริเวณศูนย์ราชการ บ้านฝั่งหมิ่น) จ.เชียงราย
วันที่ : 1 ธันวาคม 2557 - 31 มกราคม 2558

บริการ เช่ารถตู้เชียงราย บริการรถตู้ทัวร์เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นที่รู้จักเชียงรายมาตลอดกว่า 30 ปี สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด ::เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

คลิ๊กดูแผนที่บจ.ไอเชียงราย เช่ารถตู้เชียงราย  

No comments:

Post a Comment