Wednesday, October 1, 2014

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายท่องเที่ยวผาตั้งอำเภอเวียงแก่น จังหวัด เชียงราย ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายท่องเที่ยวผาตั้ง ภูชี้ฟ้า ปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทย รับฤดูท่องเที่ยวในหน้าหนาวนี้

เจ้าหน้าที่วนอุทยานภูชี้ฟ้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ในอำเภอเวียงแก่น ร่วมกันปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทย จำนวน 4,000 ต้น บริเวณริมสองฝั่งถนนสายทางขึ้นดอยผาตั้ง ภูชี้ฟ้า อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ตามโครงการถนนผาตั้ง ภูชี้ฟ้า ตระการตาสีชมพู รวมระยะทาง 20 กิโลเมตร

นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเวียงแก่น กล่าวว่า เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เป็นถนนสายดอกไม้ รับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง ซึ่งตอนนี้อากาศบนดอยผาตั้งและภูชี้ฟ้าเริ่มหนาวแล้ว จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและสัมผัสลมหนาวได้แล้ว การปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง หรือต้นซากุระเมืองไทย เพื่อต้องการให้ถนนสายทางขึ้นดอยผาตั้ง ภูชี้ฟ้า เป็นถนนสายดอกไม้ ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสลมหนาว ได้ชื่นชมความสวยงามและได้ถ่ายรูปคู่กับดอกไม้ต้นนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทย คาดว่าอีกประมาณ 3-4 ปี ต้นนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทย ที่ปลูกในครั้งนี้จะออกดอกบานสะพรั่งตลอดสองฝั่งถนน สำหรับดอกซากุระที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะเริ่มออกดอกแล้ว ชาวบ้านก็จะช่วยกันดูแลให้คงอยู่กับการท่องเที่ยวของ อำเภอเวียงแก่น ตลอดไป

บริการ เช่ารถตู้เชียงราย บริการรถตู้ทัวร์เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นที่รู้จักเชียงรายมาตลอดกว่า 30 ปี สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด ::เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th


คลิ๊กดูแผนที่บจ.ไอเชียงราย เช่ารถตู้เชียงราย  

แผนที่ไปดอยผาตั้งจากตัวเมืองเชียงราย

คลิ๊กดูแผนที่ไปดอยผาตั้ง - ภูชี้ฟ้า
No comments:

Post a Comment