Monday, October 13, 2014

ศิลปะการแสดงเชียงตุง

วันนี้ข้ามฝั่งแม่สายไปยังเมือง เชียงตุง ประเทศพม่า ผู้คนที่นั่นแทบจะไม่แตกต่างกับคนล้านนาในบ้านเรา ในอดีตยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอีกด้วย ที่นั่นยังมีความเปลี่ยนแปลงมากมายหลายครั้ง  แต่ยังรักษาเอกลักษณ์บางอย่างอยู่ได้เพราะศรัทธาในพระพุทธศาสนา
 
ทุกวันพระชาว เชียงตุง ถือเป็นกิจสำคัญที่ต้องเข้าวัดทำบุญและฟังธรรม ยิ่งในช่วงเข้าพรรษาการได้มาถือศีลสวดมนต์ภาวนา และนอนวัด ถือเป็นการบำเพ็ญบุญยิ่งใหญ่เผื่อแผ่ไปถึงสมาชิกในครอบครัว 

เชื่อกันว่าช่วงเข้าพรรษาเป็นการสะสมบุญด้วยการเจริญภาวนา และได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากที่สุด เกือบค่อนชีวิตที่ยายสุขมานอนวัดผาช้างเผือกทุกวันพระในช่วงเวลานี้ นอกจากเตรียมกายและใจเสือกับหมอนมรดกจากแม่ที่ล่วงลับ ยังเป็นของสำคัญที่นำติดตัวมาด้วยทุกครั้ง

ภายใต้ร่มธงธรรมนอกจากเป็นที่พึ่งทางใจของชาวเชียงตุง วันนี้วัดยังมีบทบาทสำคัญในการต่อลมหายใจให้ศิลปะการแสดงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงตุง 20 กว่าปีที่วัดอินทร์หนึ่งในวัดเก่าแก่ของเมือง เชียงตุง ฟื้นศิลปะการแสดงที่ส่วนหนึ่งเคยอยู่ในราชสำนัก 

ฟ้อนหางนกยูงหรือฟ้อนแพนที่เคยแสดงในโอกาสสำคัญเกือบสูญหายไปหลังราชสำนักไทยขืนล่มสลาย  นี่คือความพยายามของวัดกับชุมชนในการสืบทอดศิลปะการแสดง ในชื่อการแสดงคณะวัดอินทร์ วันนี้จำเป็นต้องปรับปรุงรูปแบบให้สอดคล้องตามยุคสมัย 

นอกจากทำให้คนในชุมชนส่วนหนึ่งตื่นตัวร่วมฟื้นฟูและสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นเมือง ยังเป็นตัวแทนถ่ายทอดวัฒนธรรมเชียงตุง ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอาณาจักรล้านนา ไม่เพียงรู้ซึ้งถึงรากที่เคยมีมาแต่ความพยายามฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมยังต้องอาศัยพลังอีกมาก หากได้แรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาจะเป็นกำลังสำคัญสานต่อภูมิปัญญาที่มีความหมายยิ่งต่อเชียงตุง

  :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด :: เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th


คลิ๊กดูแผนที่บจ.ไอเชียงราย เช่ารถตู้เชียงราย

No comments:

Post a Comment