Sunday, October 5, 2014

คณะดนตรีนาฏศิลป์แอน้อย แห่งหลวงพระบางว่างตรงกันเสียงดนตรีนาฏศิลป์คณะแอน้อยสี่แยกคอกวัวใจกลางเมืองหลวงพระบาง จะมารวมตัวฝึกซ้อม และฟ้อนนางแก้วคือหนึ่งการแสดงที่มีความหมายกับคณะนาฏศิลป์พื้นบ้าน เพราะสืบสานการแสดงราชสำนักใน หลวงพระบาง เกือบ 20 ปีที่แอน้อยหรือ วันทอง เพ็ชรมงคุน ฟื้นฟูการแสดง วันนี้มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 40 คน เป็นเยาวชนที่เห็นความสำคัญของการแสดงทางวัฒนธรรม ซึ่งสูญหายไปมากหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง เพราะไร้ผู้อุปถัมภ์คือเจ้ามหาชีวิต ที่หลวงพระบางเหลือคณะที่แสดงแบบดั้งเดิมอยู่ 2 คณะ กระบวนการถ่ายทอดดนตรีนาฏศิลป์ลาวในปัจจุบันมีอยู่ในโรงเรียน แต่เนื่องจากถูกละเลยมานานส่งผลให้การสืบทอดทางศิลปะการแสดงนี้ขาดช่วง คณะดนตรีนาฏศิลป์แอน้อยหวังเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานภูมิปัญญาที่ครังหนึ่งเคยเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพระบาง

ทัวร์หลวงพระบาง บริการ เช่ารถตู้เชียงราย บริการรถตู้ทัวร์เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นที่รู้จักเชียงรายมาตลอดกว่า 30 ปี สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด ::เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

คลิ๊กดูแผนที่บจ.ไอเชียงราย เช่ารถตู้เชียงราย

แผนที่ไปหลวงพระบางจากตัวเมืองเชียงราย

คลิ๊กดูแผนที่


 

No comments:

Post a Comment