Saturday, October 11, 2014

chiangrai ASEAN flowers festival 2014


ไอเชียงรายชวนเที่ยวงานมหกรรมดอกไม้งาม 2014 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม - 11 มกราคม 2558 ท่านสามารถเดินทางโดยใช้บริการ เช่ารถตู้เชียงราย หรือ เช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014 จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาและการเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ OTOP มาจำหน่ายสร้างรายได้และแลกเปลี่ยนสินค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมทั้งเป็นจุดเชื่อมโยงในการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พบกับ

• ขบวนแห่เรือบุปผาชาติ
• การประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม
• อุทยานไม้ดอกเมืองหนาว และกล้วยไม้นานาพันธุ์
• การประกวดกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ
• การจัดสวนหย่อม,ตลาดนัดสินค้าเกษตร
• นิทรรศการทางวิชาการด้านการเกษตร

สถานที่: ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (บริเวณศูนย์ราชการ บ้านฝั่งหมิ่น) จ.เชียงราย
วันที่ : 25 ธันวาคม 2557 - 11 มกราคม 2558

หากท่านเดินทางมาเชียงรายอย่าลืมใช้บริการ เช่ารถตู้เชียงราย และเช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด :: เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

คลิ๊กดูแผนที่บจ.ไอเชียงราย เช่ารถตู้เชียงราย


No comments:

Post a Comment