Wednesday, October 8, 2014

โครงการสายรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของพื้นที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย กำลังจะถูกวางให้เป็นสถานีปลายทางในโครงการรถไฟรางคู่สายเหนือ หลังมีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟสายเด่นชัย-เชียงของ โดยเส้นทางสายนี้จะผ่าน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนคือ แพร่ พะเยา ลำปาง และจังหวัด เชียงราย โดยจะใช้พื้นที่ของสถานีรถไฟเด่นชัยจังหวัดแพร่ เป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางสายเหนือ ซึ่งเชื่อมเส้นทางสายภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการสายรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ จะมีจุดเริ่มต้นที่สถานีรถไฟเด่นชัยจังหวัดแพร่ และไปสิ้นสุดที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับกับศูนย์การเชื่อมต่อเปลี่ยนถ่ายสินค้า บริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 4 ซึ่งสนับสนุนแผนงานพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเหนือใต้ ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตามเส้นทาง R3a 

แม้ที่ผ่านมาการขนส่งสินค้าจากประเทศจีนจะใช้รถยนต์เป็นหลัก ถ้าหากมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ซึ่งทางรถไฟจะถือเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมต่อกับประเทศจีน ลาว นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า การขนส่งสินค้า หรือเดินทางโดยรถไฟจะเป็นทางเลือกหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางที่ประหยัดที่สุด และรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต
สำหรับเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ จะผ่านพื้นที่อำเภอเด่นชัยไปเชื่อมกับสถานีรถไฟเด่นชัยในปัจจุบัน และผ่านอำเภอสูงเม่น อำเภอเมือง อำเภอหนองม่วงไข่ และอำเภอสองจังหวัดแพร่ อำเภองาวจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา อำเภอป่าแดด อำเภอเทิง อำเภอเมือง อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหล่อ อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของจังหวัด เชียงราย

พระธาตุวัดพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ คือโบราณสถานที่ชาวบ้านเคารพนับถือ แลกำลังกังวลว่า โครงสร้างที่เก่าแก่จะได้รับผลกระทบถ้าหากมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านวัดแห่งนี้ ข้อมูลจากสำนักศิลปากรที่ 7 จังหวัดน่านระบุว่าจะเร่งตรวจสอบองค์พระธาตุวัดพระหลวงว่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วหรือไม่ แต่หากยังชาวบ้านก็สามารถร้องขอไปขึ้นทะเบียนซึ่งจะได้รับการดูแลตาม พ..บ คุ้มครองโบราณสะถาน โดยหากแนวรางรถไฟส่งผลกระทบต่อองค์พระธาตุ ก็อาจต้องย้ายออกไปอย่างน้อย 500 เมตร เช่นเดียวกับโบราณสถานอื่นๆที่อยู่ตามแนวรถไฟ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยอมรับว่า ผลการสำรวจแนวรถไฟพบว่าตลอดเส้นทางมีความหลากหลายด้านธรณีวิทยา และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นรูบแบบของโครงสร้างทางรถไฟจึงมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งาน และไม่กีดขวางจราจรหลักในชุมชน โดยโครงสร้างหลักที่เสนอในการออกแบบก็คือ คันดินถม สะพาน ทางลอด และอุโมงค์ เพื่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนน้อยที่สุด

โครงการสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ เป็นหนึ่งในการพัฒนาระบบรถไฟ โดยการวางรางมาตรฐานโดยการเดินรถรางใหม่สำหรับอนาคต ซึ่งจะมีการก่อสร้างรางรถไฟรางคู่ขนด 1 เมตร หรือมิเตอร์เกจ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบโลจีสติกหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ซึ่งจะเชื่อมเส้นทางการค้ากับจีนและลาวด้านอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งนักวิชาการมองว่า การลงทุนถือว่ามีความคุ้มค่า เพราะเป็นเส้นทางการเดินทางและขนส่งสินค้าที่สำคัญในอนาคต 

โครงการก่อสร้างรถไฟสายเด่นชัย-เชียงของ เป็นโครงการพัฒนารถไฟรางคู่สายเหนือ ในแนวเขตกลางของโครงการข้างละ 25-30 เมตร จากแนวกึ่งกลางของเส้นทางโครงการตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ หรือมีความกว้าง 50-60 เมตร โดยได้ทำการออกแบบรถไฟเพื่อรองรับขบวนรถไฟที่มีความเร็วสูง 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งจะมีลักษณะโครงสร้างของทางรถไฟหลายแบบ เช่นทำคันดินถม สะพาน ทางลอดและอุโมงค์ 

หลายหน่วยงานมองว่าการสำรวจเส้นทางรถไฟนั้นมีได้หลายเส้นทางด้วยกัน แต่ละเส้นทางแต่ละพื้นที่นั้นก็แตกต่างกันออกไป แต่ท้ายที่สุดแล้วก็จะเลือกเส้นทางที่ส่งผลกระทบกับชุมชนให้น้อยที่สุด

 บริการ เช่ารถตู้เชียงราย บริการรถตู้ทัวร์เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นที่รู้จักเชียงรายมาตลอดกว่า 30 ปี สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด ::เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

คลิ๊กดูแผนที่บจ.ไอเชียงราย เช่ารถตู้เชียงราย

แผนที่เส้นทางสายเด่นชัย-เชียงของ-เชียงราย
คลิ๊กดูแผนที่


No comments:

Post a Comment