Friday, October 17, 2014

ครูเพลงพื้นบ้านอ่าข่าที่แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย


ชุมชนบนดอยสูงผูกพันอยู่กับธรรมชาติ และเรียนรู้ที่จะสรรหาพืชพันธุ์มาดัดแปลงเป็นเครื่องมือสร้างเสียงดนตรี สะท้อนวิถีชีวิต  พาไปสัมผัสเพลงพื้นบ้านอ่าข่ากันที่แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  

ท่านสามารถเดินทางโดยใช้บริการ  เช่ารถตู้เชียงราย หรือ เช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644

ถึงฤดูกาลที่พืชผลงอกงามใกล้ได้เก็บเกี่ยว เป็นช่วงเดียวกับที่ภายในชุมชนอ่าข่าเต็มไปด้วยเสียงเพลงแห่งประเพณีโล้ ชิงช้าฉลองกันในหมู่บ้าน สีสันที่ไม่ขาดหายคือเรื่องเล่าวิถีอ่าข่าในวันสำคัญที่ต้องรวมใจทำเสา ชิงช้า พร้อมชักชวนเพื่อนพี่น้องสานต่อวัฒนธรรมสื่อผ่านเสียงเพลงลาเฌอเช่อข่อที่ อยู่ในความจดจำของครูเพลงวัย 52 ปี วันเพ็ญ ศักดิ์สุทธิเสน ครูเพลงพื้นบ้านอ่าข่า ที่เคยอาศัยในเมืองใหญ่มากว่า 20 ปี แต่ในบั้นปลายกลับคืนสู่ชุมชนอ่าข่าบ้านห้วยส้าน จ.เชียงราย

10 กว่าปีที่ได้กลับบ้าน มีโอกาสก็มักถ่ายทอดบทเพลงพื้นบ้านและเสียงดนตรีของท้องถิ่นที่รับช่วงต่อมา จากบรรพบุรุษอย่าง "จ๊าเอว" หรือจิ่งหน่องจากภูมิปัญญา ทำจากไผ่เหลารมควันขนาดพอดีมือติดกับขี้ผึ้ง ดีดและเป่าตามทำนองเพลงที่วันนี้หาผู้รู้ได้ยาก
ความรู้เรื่องของบทเพลงพื้นบ้านอาข่าสั่งสมอยู่ในครูภูมิปัญญาของชุมชน และสะท้อนถึงความรักในเสียงเพลงที่มีมาตั้งแต่อดีต ยามที่ไปไร่ไปนานไปป่า แม้แต่ใบไม้ใบหญ้าริมทางก็หยิบมาใส่ท่วงทำนองได้

บทเพลงจากใบไม้ส่งสัญญาณเสียงให้รับรู้ยามเข้าป่าโต้ตอบระหว่างกัน สร้างความสุขเมื่อครั้งวันวานแทบไม่มีให้เห็นแล้วในชุมชน หากแต่เป็นภูมิปัญญาสร้างสรรค์ที่ครูเพลงยังหวังสร้างผู้สานต่อให้ท่วงทำนอง เหล่านี้ยังอยู่ในวิถีชีวิต

กว่าค่อนชีวิตที่ครูเพลงพื้นบ้านอ่าข่า เรียนรู้และอยู่กับเสียงเพลงในชาติพันธุ์ที่ดัดแปลงสิ่งใกล้ตัวมาสร้างสรรค์ เป็นเสียงดนตรีได้หลากหลาย โดยระหว่างวันที่ 12-14 กันยายนของทุกปี เตรียมเป็นหนึ่งในงานดนตรีชาติพันธุ์สีสันเชียงราย ถ่ายทอดคุณค่าวัฒนธรรมดนตรีให้กว้างออกไป

เมื่อท่านเดินทางมาเชียงรายอย่าลืมใช้บริการ เช่ารถตู้เชียงราย และเช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด :: เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

No comments:

Post a Comment