Thursday, February 26, 2015

ตำนานการสร้างเรือนไทลื้อ ตอนที่ 2 "เรือนไทลื้อ"

ตำนานการสร้างเรือนไทลื้อ สิบสองปันนา (http://www.ichiangrai.co.th)วันหนึ่งพญา ที่มีนามว่า พญาสมมุติได้เห็นสุนัขตัวหนึ่งนั่งอยู่กลางสายฝนในท่าเหยียดตรงขาหน้าทั้ง สองขึ้น ส่วนขาหลังก็นั่งลงกับพื้น ฝนไม่ได้ทําให้ใต้ท้องของสุนัขเปียกเพราะความลาดชันของหลัง น้ำฝนที่ตกมาก็ไหลลงสู่ดิน พญาสมมุติจึงเรียกบริวารมาสร้างบ้านตามรูปแบบนี้ โดยตั้งชื่อว่าตูบหมานั่งหรือ ในปัจจุบันที่รู้จักกันว่าหลังคาแบบ"เพิงหมาแหงน" ในช่วงแรกบ้านแบบนี้ก็สามารถป้องกันฝนและลมได้ แต่เมื่อลมเปลี่ยนทิศเข้ามาด้านหน้าบ้าน ทุกคนที่อาศัยอยู่ภายในก็เปียกจนหมด แล้วพญาสมมุติก็โกรธ แล้วยกเลิกการสร้างบ้านอีกครั้งหนึ่ง

เทวดาเห็นความตั้งใจจริง จึงแปลงกายเป็นหงส์ทองลงมาช่วยเหลือ ขณะที่ลงมาจากสวรรค์ได้บันดาลให้เกิดลมพายุ ใหญ่มาด้วย เมื่อเทวดาหงส์ทองร่อนสู่พื้น แล้วก็ร้องเรียกให้พญาสมมุติมองดูปีกว่ากันฝนได้อย่างไร ครั้นแล้วเทวดาหงส์ทองก็ยืดร่าง โก่งคอ หาง และกางปีกสองข้างออกจนลาดต่ำ พญาสมมุติเห็นดังนั้นจึงพิจารณาตาม เมื่อพายุสงบก็นําบริวารออกไปหาวัสดุมาใช้ในการสร้างบ้าน โดยเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูง มีหลังคาลาดต่ำทุกด้าน หลังจากที่บ้านเสร็จแล้ว ทุกคนจึงออกมาสรรเสริญพญาสมมุติ ที่ได้ช่วยให้ชนชาติไทได้อาศัยอยู่ในบ้านที่มีโครงสร้างแข็งแรง กันฝน ลม อากาศหนาวและร้อนได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณเทวดาหงส์ทอง จึงเรียกบ้านแบบนี้ว่า หงส์เฮือนหรือเรือนหงส์มาจนถึงปัจจุบัน

จากตํานานที่กล่าวมานั้นเป็นการอธิบายรูปแบบที่มาของบ้านไทลื้อ ทั้งนี้การสร้างบ้าน ตามหลักความเป็นจริงก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ด้วย ซึ่งในไทลื้อ สิบสองปันนา (http://www.ichiangrai.co.th)มีฝนตก ตลอดปีดังนั้น การมีหลังคาและชายคายาวเพื่อกันฝนเป็นสิ่งจําเป็นต่อการอยู่อาศัย ดังนั้นหากมองบ้านไทลื้อจากภายนอกจะพบว่าลักษณะเด่นเฉพาะตัวของบ้านคือ เห็นบริเวณหลังคาขนาดใหญ่ บ้านทั้งหลังดูเสมือนว่าจะมีแต่หลังคาต่อกับเสา ยกพื้นเรือนสูง ส่วนผนังบ้านจะไม่สามารถมองเห็นได้จากการดูรูปทรงภายนอก หลังคาบ้านไตลื้อ เป็นหลังคาทรงปั้นหยาหักมุข มีความเอียงลาดของหลังคาสูงมาก และยังมีชายคารอบบ้านในความเอียงลาดของหลังคาเดียวกันอีกโดยรอบ เปรียบเสมือนมีหลังคา 2 ตอน ทําให้มองไม่เห็นส่วนฝาเรือนเลย


ที่มา
1. จูเหลียงเหวิน, ชนชาติไต สถาปัตยกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไตในสิบสองปันนา
2. อ้ายอิ่นแพง(แปล), ปฐมกัลป์พรหมสร้างโลก (ตํานานสร้างโลกของชนชาติไต)
3. โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทลื้อ อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไท.

 เช่ารถตู้เชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์เชียงตุง-เมืองลา,ทัวร์หลวงพระบาง
ทีม งานไอเชียงราย คนท้องถิ่นเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด :: เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

No comments:

Post a Comment