Monday, February 23, 2015

ตำนานการสร้างเรือนไทลื้อ ตอนที่ 1"เรือนไทลื้อ"

ปฐมกัลป์พรหมสร้างโลก บทที่ 13 ว่าด้วยความสมบูรณ์พูนสุขของมนุษย์ เล่าถึงนกปฐมกาปปุมสา เหาะลงมาช่วยพญา ที่มีนามว่า พญาสมมุติ
โดยเล่าถึงเหตุการณ์หลังจากน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่ได้คร่าชีวิตผู้คนและสัตว์ ไปจนเกือบหมดโลก ภายหลังผู้รอดชีวิตที่เหลือก็ได้เกิดลูกหลานออกมา ทําให้จำนวนคนมีมากเกินที่อยู่อาศัยที่มีน้อย ทั้งที่ดิน หรือในถ้ำ ต่างก็มีผู้คนมาจับจอง ส่วนคนที่ไม่สามารถหาที่อยู่ได้ก็ต้อง อยู่ในที่โล่งแจ้ง ทนกับอากาศหนาวจากลมพายุฝ

พญาสมมุติผู้เป็นหัวหน้าก็เกิดความสงสาร จึงพาบริวารเดินออกไปหาที่กําบัง ครั้นเมื่อ เดินไปเรื่อยๆ ก็เกิดความเหนื่อยล้า จึงมาพักใต้ต้นไม้แล้วเหลือบมองไปเห็นต้นใบบอนขึ้นอยู่เป็นกลุ่มถูกฝนแล้ว กลิ้งหล่นลงไป ดังนั้นจึงคิดหาไม้งาม 4 ท่อนปักลงพื้นดิน แล้วเอาใบบอนมาคลุม เป็นหลังคา ในตอนแรกพญาสมมุติและบริวารก็อยู่ใต้หลังคาใบบอนโดยไม่เปียกฝน แต่เมื่อมีลม พายุใหญ่มาทําให้ปริมาณน้ำฝนมากขึ้น น้ำฝนสาดเข้ามาทุกทาง หลังคาก็รั่วซึมผ่านลงมา ทุกคนจึงเปียกเหมือนอยู่กลางแจ้ง พญาสมมุติจึงโกรธแล้วพาบริวารไปหลบฝนในถ้ำตามเดิม

พญาสมมุติ พยายามคิดวิธีการที่จะทําให้ได้ตลอดเวลา จนวันหนึ่งพญาสมมุติได้เห็นสุนัขตัวหนึ่งนั่งอยู่กลางสายฝนในท่าเหยียดตรงขา หน้าทั้งสองขึ้น ส่วนขาหลังก็นั่งลงกับพื้น ฝนไม่ได้ทําให้ใต้ท้องของสุนัขเปียกเพราะความลาดชันของหลัง น้ำฝนที่ตกมาก็ไหลลงสู่ดิน พญาสมมุติจึงเรียกบริวารมาสร้างบ้านตามรูปแบบนี้ โดยตั้งชื่อว่าตูบหมานั่งหรือ ในปัจจุบันที่รู้จักกันว่าหลังคาแบบ"เพิงหมาแหงน" เริ่มจากตั้งเสาไม้ ให้ด้านหน้ามีความสูงกว่าด้านหลังแล้วหาหญ้าที่มีลักษณะคล้ายขนสุนัขมามุง เป็นหลังคา
ที่มา
1. จูเหลียงเหวิน, ชนชาติไต สถาปัตยกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไตในสิบสองปันนา
2. อุ่นแพง(แปล), ปฐมกัลป์พรหมสร้างโลก (ตํานานสร้างโลกของชนชาติไต)
3. โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทลื้อ อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไท

เช่ารถตู้เชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์เชียงตุง-เมืองลา,ทัวร์หลวงพระบาง
ทีม งานไอเชียงราย คนท้องถิ่นเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด :: เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

No comments:

Post a Comment