Sunday, November 9, 2014

แอ่วเชียงรายสัมผัสไอหนาวในงาน ประเพณี 4 เผ่าและงานกาชาด อ.ดอยหลวง ปี 2556
แอ่วเชียงรายสัมผัสไอหนาวในงาน ประเพณี 4 เผ่าและงานกาชาด อ.ดอยหลวง ปี 2556

“ดอยหลวงสูงสง่า ธาราสองสาย หลากหลายประเพณี สี่เผ่าพี่น้อง แดนทองเกษตรกรรม” คำขวัญของอ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของอ.ดอยหลวง โดยเฉพาะวลีที่ว่า “สี่เผ่าพี่น้อง” ซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาเป็นงานประจำปีประเพณี 4 เผ่าและงานกาชาด “ดอยหลวง” หนึ่งใน 18 อำเภอ ของเชียงราย จังหวัดเหนือสุดในสยาม อำเภอเล็กๆกับแม่เหล็กดึงดูดยวนใจให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือน สัมผัสกลิ่นไอ ซึมซับกับความเป็นชุมชนชนเผ่าที่มีชีวิตชีวากับเอกลักษณ์ความอบอุ่นหลากหลายวัฒนธรรม นายทศพล ยุทธศิลป์กุล นายอำเภอดอยหลวงการันตีถึงมนต์เสน่ห์ของอำเภอดอยหลวงว่า “อยู่ที่วิถีชีวิตของชุมชน ที่มีทั้งชุมชนชาวกระเหรี่ยง เมี่ยนหรือเย้า ลาวและคนเมือง ซึ่งมีวัฒนธรรม ประเพณี การดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันแต่ก็อยู่ร่วมกันในสังคมดอยหลวงที่ผูกพัน สมัครสมานสามัคคี”

การถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตชาวดอยหลวงในชื่อ “งานประเพณี 4 เผ่าและงานกาชาด อ.ดอยหลวง ประจำปี 2556” ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอดอยหลวง จ.เชียงราย ซึ่งนายทศพล ยุทธศิลป์กุล นายอำเภอดอยหลวงเล่าว่า สีสันของงานจะมีทั้งภาคการแสดงที่สร้างสรรค์จากเยาวชนนักเรียนรร.ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก “แสงสีเสียงตำนานดอยหลวง” ภาคการแสดงวิถีชีวิตของชนเผ่า การประกวดธิดาดอยหลวง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กีฬาสากล ตลอดจนมหกรรมผลงานผลผลิต handmade OTOP ชุมชน 33 หมู่บ้าน จาก 3 ตำบล คือ ต.ปงน้อย ต.โชคชัยและต.หนองป่าก่อ “งานประเพณี 4 เผ่าและงานกาชาด อ.ดอยหลวง ประจำปี 2556” จัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆในอ.ดอยหลวง โดยเฉพาะชาวเมี่ยนหรือเย้าและชาวกะเหรี่ยง ซึ่งมีอยู่ 8 หมู่บ้าน ซึ่งมีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมเฉพาะชาติพันธ์ที่จะนำมาจัดแสดง ไม่ว่าจะเป็นการละเล่นตะโหลยหรือลูกข่าง การเดินไม้โกงกางหรือม้าเกะเฮ้าของชาวเมี่ยน ซึ่งจะแต่งกายอยู่ในชุดประจำเผ่า โดยเฉพาะสตรีชาวเมี่ยนที่จะอยู่ในเครื่องแต่งกายที่สะดุดตาด้วยเครื่องเงิน ไหมพรมรอบคอ ผ้าคาดเอวและผ้าโพกศีรษะ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถร่วมละเล่นไม้โกงกางม่ากะเฮ้าหรือร่วมบันทึกภาพเก็บความประทับใจและประสบการณ์สัมผัสวัฒนธรรมชนเผ่ากับชาวเมี่ยนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์หรือเฟสบุ้คในท่ามกลางฉากหมอกหนาหน้าหนาว สินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ดอยหลวง

ในส่วนของโซนชุมชนชาวกะเหรี่ยง ซึ่งถ้าพูดถึงชาวกะเหรี่ยงแล้วจะเด่นสะดุดตาในภาพของเด็กและหญิงสาว “ทีนเอจ” ที่แต่งกายทรงกระสอบ ผ้าฝ้ายพื้นขาว ซึ่งจะแตกต่างจากหญิงชาวกะเหรี่ยงที่มีครอบครัวแล้วจะสวมเสื้อสีดำ สีน้ำเงินและผ้านุ่งสีแดงคนละท่อน ส่วนชาวชาวกะเหรี่ยงก็จะสวมใส่กางเกงสะดอ สร้อยลูกปัด กำไลเงิน หนุ่มๆกะเหรี่ยงก็จะดีด “ตีหน่า” เครื่องดนตรีที่ทำจากไม้เนื้ออ่อนเพื่อเกี้ยวพาราสีหญิงสาวที่ตนเองมีจิตใจมุ่งหมายใฝ่ปอง

ตัวอย่างขนบธรรมเนียมประเพณีเหล่านี้ ชาวดอยหลวงจะมานำเสนอเชื้อเชิญนักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วม เยี่ยมชมและมีกิจกรรมการละเล่นต่างๆร่วมกันในงาน “ประเพณี 4 เผ่าและงานกาชาด อ.ดอยหลวง ประจำปี 2556” นอกจากนั้นแล้วหากพอมีเวลา นักท่องเที่ยวก็ยังจะสามารถเดินทางไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขต อ.ดอยหลวง เช่น น้ำตกห้วยผาตูบ ต.หนองป่าก่อ,น้ำตกห้วยดีหมี ต.โชคชัย หรือแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอื่นๆ เช่น บ่อน้ำทิพย์ วัดห้วยสัก ต.หนองป่าก่อ,หอศิลป์ครูจูหลิง ปงกันมูล ต.ปงน้อย ฯลฯ เป็นต้น

เชียงรายหน้าหนาวมีมนต์เสน่ห์ทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสมากมายงาน “ประเพณี 4 เผ่าและงานกาชาด อ.ดอยหลวง ประจำปี 2556” ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมการท่องเที่ยวที่นายทศพล ยุทธศิลป์กุล นายอำเภอดอยหลวงซึ่งมีม้อตโต้ในการทำงานว่า “ทำงานเป็นทีมดอยหลวง เพื่อความอยู่ดีกินดี” บอกเล่าเก้าสิบเพื่อเชื้อเชิญนักท่องเที่ยวเยือนดอยหลวงช่วงหน้าหนาวชมวิถีชีวิตชนเผ่า ระหว่าง 15-17 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอดอยหลวง จ.เชียงราย

เมื่อท่านเดินทางมาเชียงรายอย่าลืมใช้บริการ เช่ารถตู้เชียงราย และ เช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด :: เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

No comments:

Post a Comment