Friday, January 30, 2015

อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก จังหวัดเชียงราย

อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอแม่จันอำเภอ เมืองอำเภอแม่สรวย และอำเภอมาลาว จังหวัดเชียงราย โดยได้รวมพื้นที่วนอุทยาน 4 แห่ง ได้แก่ วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ วนอุทยานน้ำตกห้วยแก้ว-บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม และวนอุทยานน้ำตกโป่งพระบาท มีพื้นที่ประมาณ พื้นที่ประมาณ 458,110 ไร่หรือ 732.98 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชันสลับกับที่ราบแคบๆ บริเวณหุบเขาเป็นหย่อมเล็กๆ ตอนเหนือและตอนใต้ของพื้นที่ เป็นที่สูงลาดต่ำลงมาตอนกลางจะเป็นที่ราบลุ่มน้ำสลับกับร่องเขามีระดับความสูงตั้งแต่ 500-1,720 เมตรจากระดับน้ำทะเล มียอดดอยช้างเป็นดอยที่สูงที่สุด ซึ่งมีความสูงประมาณ 1,720 เมตรจากระดับน้ำทะเลพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ในเขตมรสุมได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงฤดูฝนและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาวแบ่งเป็น 3 ฤดูอย่างชัดเจน คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคมอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 38 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มตั่งแต่เดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 – 2543 เฉลี่ยประมาณ 1,629 มิลลิเมตรต่อปี และฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์เดือนธันวาคม เป็นเดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุด เฉลี่ยประมาณ 5 องศาเซลเซียส ส่วนยอดดอยมีหมอกตลอดฤดูหนาว

สถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติลำน้ำกกน้ำตกโป่งพระบาท อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 110 (เชียงราย-แม่จัน) ระยะทาง 14 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีลักษณะแก่งหินธารน้ำใสฟูขาวสะอาด ภายใต้สภาพอากาศอันร่มรื่น สถานที่โดยรอบประกอบด้วยพรรณไม้สวยงาม เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนและเที่ยวชมความงามทางธรรมชาติ
น้ำตกห้วยแม่ซ้าย เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำน้ำห้วยแม่ซ้าย ที่มีน้ำไหลในปริมาณที่สม่ำเสมอตลอดปี น้ำตกแห่งนี้มี 2 ชั้น มีความสูงประมาณ 15 เมตรและ 20 เมตร ตามลำดับแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป และสามารถสัมผัสได้กับทัศนียภาพ และความร่มรื่นของธรรมชาติโดยรอบของน้ำตกได้อีกในบรรยากาศหนึ่งน้ำตกห้วยก้างปลา ตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ลก,3 (น้ำตกห้วยก้างปลา) บ้านห้วยก้างปลาหมู่ 15ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตัวน้ำตกมีความสูงประมาณ 20 เมตร สภาพโดยรอบเป็นป่าสนซึ่งสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ น้ำตกห้วยก้างปลา ห่างจากอำเภอแม่จันประมาณ 11กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์โดยสาร หรือรถส่วนบุคคลอีกประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงบ้านลั๊วพัฒนาแล้วเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงบ้านห้วยก้างปลา แล้วเดินทางด้วยเท้าอีกประมาณ 800 เมตร ก็จะถึงน้ำตกห้วยก้างปลาน้ำตกขุนกรณ์ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 34 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีธารน้ำที่ใสสะอาดไหลตลอดปี โดยที่ปราศจากตะกอนหินปูนมีความสูงกว่า 70เมตร เส้นทางเดินขึ้นสู่น้ำตกขุนกรณ์มีโขดหิน และแก่งต่างๆ ซึ่งมีความสวยงามรายรอบไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด สภาพป่าโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีบรรยากาศร่มรื่นเหมาะสำหรับการพักหย่อนใจ

น้ำตกห้วยแก้ว อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 25 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกตามถนนสายเชียงราย-สี่แยกบ้านเด่นห้า เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำน้ำห้วยแก้วไหลลงสู่ห้วยโป่งน้ำร้อน และไหลลงสู่แม่น้ำกกตัวน้ำตกมีทั้งหมด 3 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันออกไปชั้นที่ 1 มีความสูงประมาณ 30 เมตร ชั้นที่ 2 เป็นชั้นที่สูงที่สุดคือประมาณ 40 เมตร และชั้นที่ 3 มีความสูงประมาณ 10 เมตร พื้นที่โดยรอบมีพรรณไม้นานาชนิด ที่หายากและแปลกตานกนานาชนิด ที่ส่งเสียงร้องเรียกให้เข้าไปค้นหาและสัมผัสน้ำไหลตลอดปี

ล่องแพลำน้ำกก ล่องแพลำน้ำกกเป็นแม่น้ำที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายที่ไหลทอดยาวไปตามพื้นที่ราบเชิงเขาจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกโดยมีจุดเริ่มต้นจากบ้านท่าตอนตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงรายไหลผ่านตัวเมืองเชียงรายแล้วไหลไปบรรจบแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมีระยะทางจากตำบลท่าตอนถึงอำเภอเมืองเชียงรายประมาณ 80 กิโลเมตรบ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 20 กิโลเมตรบ่อน้ำร้อนแห่งนี้เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่เกิดจากความร้อนใต้พิภพที่มีน้ำร้อนผุดขึ้นมาตลอดเวลาเป็นที่นิยมนำไข่ไปแช่ใช้เวลานานประมาณ 30 นาทีไข่จะมีรสชาติมันและอร่อยกว่าไข่ต้มธรรมดาและบริเวณโดยรอบมีทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำกกมีสถานที่กางเต็นท์พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการค้างแรม

ที่ตั้ง อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ต.ดอยฮาง  อ. เมืองเชียงราย  จ. เชียงราย   57000 โทรศัพท์ 0 5360 9238,0 53167142   อีเมล reserve@dnp.go.th

การเดินทางรถยนต์ จากจังหวัดเชียงรายไปตามถนนเชียงราย – สี่แยกบ้านเด่นห้าผ่านหน้าค่ายเม็งรายมหาราชเข้าสู่ตำบลดอยฮางจนถึงบ้านผาเสริฐระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตรแล้วเดินทางต่อไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติบริเวณห้วยหมากเลี่ยมอีก 1.5 กิโลเมตรหรือจะล่องมาตามลำน้ำกกด้วยเรือหางยาวหรือแพจากสะพานลำน้ำกกในตัวเมืองเชียงรายถึงบริเวณห้วยหมากเลี่ยมประมาณ 20 กิโลเมตร

เมื่อท่านเดินทางมาเชียงรายอย่าลืมใช้บริการ เช่ารถตู้เชียงราย และ เช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด :: เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

No comments:

Post a Comment