Monday, August 25, 2014

ภูหลงถัง 1 ใน 3 ยอดภูเชียงรายภูหลงถัง "ดินแดนสระน้ำมังกร" หรือ ดอยพญาพิภักดิ์ สระน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1200 เมตร ชนเผ่าม้งในแถบนี้เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของมังกร ภูหลงถังตั้งอยู่ห่างจากถนนเทิง-ขุนตาล-เชียงของ เพียง 6 กิโลเมตร เช่ารถตู้เชียงราย หรือ เช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ ใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาที

ภูหลงถัง เป็นยอดเนินสูงสามารถชมทิวทัศน์ได้ถึง 4 อำเภอ คือ อำเภอพญาเม็งราย อำเภอขุนตาล อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถมองเห็นยอดภูชี้ฟ้าได้อย่างชัดเจน เนื่องจากอยู่ห่างจากภูชี้ฟ้าประมาณ 18 กิโลเมตร โดยภูหลงถังเป็นจุดเริ่มต้นในการท่องเที่ยว 3 ภู ใน 1 วัน สถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนประวัติศาสตร์ อดีตเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการสู้รบระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

วันเสียงปืนแตกนัดแรกของจังหวัดเชียงรายเกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ และเป็นเขตปฏิบัติการของกองพลที่ 24 และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมา ณ ภูแห่งนี้ หลังจากนั้นเหตุการณ์สู้รบก็ยุติลง ภูหลงถังมีความงดงามทางด้านภูมิทัศน์ วัฒนธรรม และไม้เมืองหนาว ในช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน ของทุกปี
ส่วนที่มาของชื่อ "ภูหลงถัง" มาจากคำว่าภูหลงถัง เป็นภาษาจีนกลางที่ทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) ที่มาร่วมรบ ณ สมรภูมิแห่งนี้ใช้เรียกขาน แปลว่า "สระน้ำมังกร วนอุทยานพญาพิภักดิ์ อยู่ในท้องที่ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงรายอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยแดง ป่าห้วยตาล และป่าห้วยไคร้ มีเนื้อที่ประมาณ 3,750 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2542วนอุทยานสันผาพญาไพร

วนอุทยานสันผาพญาไพร อยู่ในท้องที่หมู่บ้านพญาไพรลิทู่+เล่ามาและพญาไพรเล่าจอ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อความมั่นคงแม่ฟ้าหลวง-แม่จันและยังถูกกำหนดให้อยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ โดยกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2540

 
ภูชี้ฟ้า ตั้งอยู่ในเขตวนอุทยานภูชี้ฟ้า บ้านร่มฟ้าไทย อ.เทิง บนรอยต่อของเส้นแบ่งพรมแดนไทย-ลาว เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหม่นที่เป็นดังหลังคาเชียงราย ภูชี้ฟ้า มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,628 เมตร มีรูปพรรณสัณฐานอันโดดเด่นด้วยลักษณะเป็นหน้าผาตัด ยอดภูเป็นเหลี่ยมแหลมทิ่มแทงฟ้า การจะขึ้นชมทะเลหมอกบนยอดภูจากจุดจอดรถต้องเดินฝ่าลมหนาวขึ้นทางชันไปประมาณ 700 เมตร ระหว่างทางประมาณ 500 เมตร มีจุดชมวิวมุมยอดนิยมที่ปรากฏเป็นภาพสัญลักษณ์ของภูชี้ฟ้าไปทั่ว ซึ่ง ณ จุดนี้สามารถมองเห็นแนวยอดภู ทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าได้อย่างลงตัวสวยงาม
  ดอยผาตั้ง เป็นที่ตั้งหมู่บ้านของชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า ส่วนจีนฮ่อนั้น อดีดเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยผาตั้ง เช่นเดียวกับที่ดอยแม่สลอง ลักษณะภูมิประเทศที่นี่เป็นสันเขาคดเคี้ยว มองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนสวยงาม เป็นจุดชมทะเลหมอกยามเช้าที่งดงามและอลังการเป็นอย่างยิ่ง ชมพระอาทิตย์อัศดงยามเย็น ค่อยๆลับหายไปกับทิวเมฆตามแนวสันเขา เป็นภาพที่งดงามและน่าประทับใจแก่ผู้มาเยือน และเป็นลักษณะเฉพาะของดอยผาตั้ง
 
นี่ก็เป็น 3 ภู สถานที่ท่องเที่ยวที่เราหยิบมาให้ทุกท่าน ได้พิจารณาในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือ จะวางโปรแกรมไว้หน้าหนาวปลายปีนี้ เช่ารถตู้เชียงราย หรือ เช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ คนท้องถิ่นที่รู้จักเชียงรายมาตลอด 30 ปี

:: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด ::เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512)
แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th


คลิ๊กดูแผนที่บจ.ไอเชียงราย เช่ารถตู้เชียงราย 
No comments:

Post a Comment