Saturday, April 25, 2015

เปิดตัว น้ำตกผาลาด แหล่งท่องเที่ยวใหม่ รับสงกรานต์-หน้าร้อน


เปิดตัว น้ำตกผาลาด แหล่งท่องเที่ยวใหม่ รับสงกรานต์-หน้าร้อนนายอำเภอเชียงแสน พร้อม อปท.ร่วมเปิดตัว น้ำตกผาลาด แหล่งท่องเที่ยวใหม่ รับสงกรานต์-หน้าร้อน

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย (http://www.ichiangrai.co.th) เป็นประธานในพิธีเปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ คือ “น้ำตกผาลาด” บ้านป่าตึง ม.5 ต.บ้านแซว ที่ชาวบ้านในพื้นที่รู้จักกันมานาน แต่ถูกปล่อยปละละเลยทำให้มีสภาพเป็นป่ารกทึบ โดยมีนายคำ สุปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว นำประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วม
      
นายคำกล่าวว่า ทางเทศบาลฯ ได้เข้ามาปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างจุดถ่ายรูปไม้ไผ่ ซ่อมแซมห้องน้ำและระบบไฟฟ้า จัดทำป้ายเตือน และจัดให้มีพื้นที่ค้าขาย ให้ชาวบ้านในพื้นที่นำอาหารมาจำหน่ายเพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเดินทางมาเล่นน้ำกันจำนวนมากในฤดูร้อนนี้ รวมไปถึงในช่วงสงกรานต์ที่จะมาถึง
 
นอกจากนี้ ทางเทศบาลฯ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ช่วยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวด้วย
      
นายพินิจกล่าวว่า น้ำตกผาลาดมีความสวยงามและคงความเป็นธรรมชาติสูง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 17 กิโลเมตร สามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยสะดวก ซึ่งต้องชื่นชมผู้นำท้องถิ่นที่รู้จักนำเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วดังเช่นน้ำตกแห่งนี้มาปรับปรุงสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น ส่วนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาเที่ยวน้ำตกแห่งใหม่ได้นี้ โดยเฉพาะในฤดูร้อนและเทศกาลสงกรานต์ปีนี้
    
เช่ารถตู้เชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์เชียงตุง-เมืองลา,ทัวร์หลวงพระบาง
ทีม งานไอเชียงราย คนท้องถิ่นเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด :: เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

No comments:

Post a Comment